Nabízíme naše služby v oblasti laboratorních rozborů a odběru vzorků:

  • odběr a rozbor pitné vody z Vaší studny či vodovodu   pokyny pro odběr vzorků
  • posouzení účinnosti Vaší domácí úpravny pitné vody
  • odběr a rozbor teplé užitkové vody
  • odběr a radiochemický rozbor vzorků vod (radon, celková aktivita alfa a beta, radium, uran)
  • odběr a rozbor odpadní vody z Vaší ČOV (domovní, městské, provozní)
  • odběr a rozbor vzorku sedimentu z rybníka či toku (např. pro účely těžby sedimentu)
  • stanovení speciálních anorganických a organických látek ve vodě, sedimentu a hydrobiologických vzorcích (kovy, pesticidy, léčiva, mikrocystin ...)
  • odběr a rozbor hydrobiologických vzorků (makrozoobentos, fytobentos, fytoplankton, makrofyta, ryby)
  • hydrobiologický průzkum a ekologické posouzení toku
  • biologický nebo ekologický dozor

Aktuální zprávy a podrobné informace na: www.pvl.cz/laboratore-povodi-vltavy

Poptávkový formulář laboratorního rozboru

Nabízíme vysokou kvalitu našich služeb, příznivé ceny, možnosti slev při vyšším počtu analýz

Informace a objednávky na výše uvedených adresách